KATEGORIA B

Cena kursu:  1450zł 
BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU
 • W cenie kursu każdy kursant otrzymuje za darmo, na własność multimedialne materiały szkoleniowe pomocne w zdobywaniu wiedzy teoretycznej.
 • 30 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa). Wykłady realizowane są w godzinach popołudniowych w naszym Ośrodku.
 • 30 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa). Jazdy odbywają się na samochodach egzaminacyjnych -  HYUNDAI i20 . Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty i niedziele od 6:00 do 20:00.
 • Jazdy prowadzone są w trybie indywidualnym. Oznacza to, że w samochodzie przebywa tylko instruktor i jeden kursant. My nie nauczamy z tylnego siedzenia !!!
 • Wykłady i Jazdy pod jednym adresem !!! Nie marnujemy czasu kursantów na dojazdy w kilka różnych miejsc. Jazdy rozpoczynają się spod siedziby naszego Ośrodka.
 • Dysponujemy placem manewrowym zgodnym z wymogami egzaminacyjnymi, jest on utwardzony, oznakowany, oświetlony, wyłączony z ruchu innych pojazdów.
 • Możliwość wyboru instruktora prowadzącego zajęcia praktyczne. Jeśli są Państwo zdecydowani jeździć z konkretnym instruktorem z naszego Ośrodka, wystarczy, że przekażecie taką informację do biura przy rozpoczęciu szkolenia praktycznego a przydzielimy Państwu instruktora według Państwa wyboru.
 • Szkolenie komputerowe. Dla Państwa dyspozycji udostępniamy również stanowisko komputerowe z możliwością indywidualnej nauki obsługi systemu egzaminowania, nauki przepisów drogowych oraz próbnym egzaminem teoretycznym. Stanowisko dostępne jest w godzinach otwarcia naszego biura  w nielimitowanym czasie dla naszych kursantów.
 • Kurs obejmuje również bezpłatny egzamin wewnętrzny mierzący państwa zdobyte umiejętności teoretyczne i praktyczne.
 • Możliwość rozłożenia opłaty na raty.
  KATEGORIA B+E

Cena  kursu: 1000 zł
 •  15 godzin zajęć praktycznych     
 • Kategoria E/B prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami). 

  Kto najczęściej stara się o uprawnienia kategorii prawa jazdy B+E?
  • osoby przewożące konie
  • osoby sprowadzające auta zza granicy
  • osoby przewożące jachty, łodzie, motorówki
  • osoby podróżujące z campingiem
  • osoby poruszające się ciągnikiem rolniczym
Powyższe, oczywiście, z zachowaniem dopuszczalnych mas określonych przy kategorii B+E prawa jazdy.   
  

KATEGORIA C


Cena kursu: 1800 zł !!!


Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t. z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
,.
 
 • W cenie kursu każdy kursant otrzymuje za darmo i na własność materiały szkoleniowe zawierające płytę multimedialną z aktualnymi pytaniami egzaminacyjnymi wraz z odpowiedziami i testami do nauki teorii oraz próbnym egzaminem teoretycznym.
 • 20 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut, zgodnie z wymogami Ministerstwa). Wykłady realizowane są w godzinach popołudniowych w naszym Ośrodku.
 • 30 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).  Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty i niedziele od 8:00 do 20:00.
 • Szkolenie komputerowe. Dla Państwa dyspozycji udostępniamy również stanowisko komputerowe z możliwością indywidualnej nauki obsługi systemu egzaminowania, nauki przepisów drogowych oraz próbnym egzaminem teoretycznym. Stanowisko dostępne jest w godzinach otwarcia naszego biura w nielimitowanym czasie dla naszych kursantów.
 • Kurs obejmuje również egzamin wewnętrzny mierzący państwa zdobyte umiejętności teoretyczne i praktyczne.
 • Możliwość rozłożenia opłaty na raty.

  KATEGORIA C+E


Cena kursu: 1800 zł !!!
Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:
 • pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą,
 • zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
 
 • Kurs obejmuje 
 • 25 godzin zajęć praktycznych       
 • Możliwość rozłożenia opłaty na raty.

       PROWADZIMY RÓWNIEŻ:                                                                                       - Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy,
 - kurs jest przeznaczony dla kierowców, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w terminie: kat C1 lub C : 1 stycznia 1981 do 10 września 2009, kat. D1 i D: 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2008
   CENA: 400 zł      
 - Kwalifikację wstępną (wstępną, wstępna przyspieszoną i uzupelniającą
- to kurs, który musi ukończyć każdy, kto chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym ale dopiero niedawno zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami. Chodzi o sytuację, gdy dany kandydat na kierowce zawodowego zdobył:
 •   kategorię D (autobusy) po 10.09.2008r.
 •   kategorię C (samochody ciężarowe) po 10.09.2009r.
  A zatem wszyscy, którzy nie uzyskali prawa jazdy kat. D do 10.09.2008 (włącznie) lub kat. C do 10.09.2009 (włącznie) muszą przejść kwalifikację wstępną (280 godzin - 260h teorii i 20h praktyki)lub wstępna przyspieszoną (140 godzin - 130h teorii i 10 h praktyki). Pozostali, którzy prawa jazdy tych kategorii zdobyli przed tymi datami, musza przejść w odpowiednim terminie szkolenie okresowe (35 godzin).     
Kiedy kwalifikacja wstępna i wstępna przyspieszona?:    

  - Kwalifikacja wstępna -  cena: 5000 zł (280 godzin)
  - Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2500 zł (140 godzin)      
  Badania psychotechniczne oraz lekarskie należy uzyskać przed rozpoczęciem kursów.!
 Kwalifikacja wstępna przyspieszona: kat. C/C1/C+E/C1+E
 • Uprawnienia kat. C lub C1 uzyskane po dniu 10.09.2009r.
 • Ukończone 21 lat, lub zostaną wkrótce ukończone
 • Jeżeli 21 lat nie  zostało  ukończone  można ukończyć kwalifikacje wstępną przyspieszoną, ale wówczas do ukończenia 21 roku życia będzie można prowadzić jedynie pojazdy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C1 lub C1+E (jeżeli jest się w posiadaniu kat. C/C+E). Uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia pojazdów o DMC do 7,5 tony - przy kat. C lub zespołu o DMC do 12 ton - przy kat. C+E. 
 • Jeżeli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień, należy skończyć pełną  kwalifikację wstępną - 280 godzin.                                                                                                                                                                                                  Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D/D1/D+E/D1+E 
 • Uprawnienia kat. D lub D1 uzyskane po dniu 10.09.2008 r.     
 • Ukończone 23 lata, lub zostaną wkrótce ukończone.
 • Jeżeli 23 lata nie  zostały  ukończone  można skończyć kwalifikacje wstępną przyspieszoną, ale wówczas do ukończenia 23 roku  życia  będzie można jedynie wykonywać przewozy na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km (komunikacja miejska), i będą to autobusy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. D1( jeśli masz kat. D) lub D1+E(jeśli masz D+E). Uprawnienia  będą zatem  ograniczone do prowadzenia autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą lub zespołu pojazdu złożonego z autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób z przyczepą o DMC do 12 ton (przy D+E). Jeśli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień musisz skończyć pełną kwalifikację wstępną.                                               
 •  Jazdy doszkalające 
         kat. B: cena: 60 zł /1 h (60 minut) !!! 
         kat.BE: - 70 zł /1 h  (60 minut) !!!
         kat C, C+E: 80 zł/1h (60 minut)!!!  

PŁATNOŚCI:
Oferujemy Państwu nieoprocentowany system wpłat ratalnych. Raty rozkładamy na czas trwania Państwa szkolenia. Wpłat można dokonywać w dowolnych kwotach i dowolnych terminach, najwygodniejszych dla Państwa. Przyjmujemy płatności gotówką bądź przelewem na konto Ośrodek Szkolenia Kierowców "Viper" Piotr Świostek  Bank BPS nr: 22 1930 1871 2370 0347 7834 0001 w tytule: opłata za kurs kat....
                                                                   

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B 16-03-2020 1 450 PLN