Sala własna.

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Dysponujemy  programem nauki  prezentującym zasady bezpiecznego poruszania się pojazdami, zasady obsługi pojazdu i kierowania nim, zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy . Nasz program przedstawia również symulacje  realnych sytuacji na drodze, które mogą spotkać kierowcę oraz odpowiednie zachownia wobec każdej z nich. Każdy kursant otrzymuje na własność i za darmo materiały szkoleniowe pomocne w czasie przyswajania wiedzy teoretycznej z zakresu kierowania pojazdami. Wykłady odbywają się na zasadach konwersatorium, przez co każdy kursant ma możliwość zadawania pytań i aktywnej nauki. System ten sprawdza się bardziej niż suche wykładanie przepisów, co potwierdza wysoka zdawalność egzaminów przez uczestników naszych kursów.Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.