KATEGORIA AM
Cena kursu: 550 zł / 900
WYMAGANY WIEK : 14 LAT ( SZKOLENIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ 3 MSC PRZED OSIĄGNIĘCIEM MINIMALNEGO WIEKU )


W cenie kursu każdy kursant otrzymuje
- dostęp
do najnowszej bazy pytań egzaminacyjnych
- 5 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
- 5 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
- Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty.

- wymagana zgoda rodziców
- uprawnia do kierowania motorowerem (skuterem) lub quadem z ograniczeniem prędkości do 45 km/h


KATEGORIA A1
Cena kursu: 1200 zł
WYMAGANY WIEK : 16 LAT ( SZKOLENIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ 3 MSC PRZED PRZED OSIĄGNIĘCIEM MINIMALNEGO WIEKU )

W cenie kursu każdy kursant otrzymuje
- dostęp do najnowszej bazy pytań egzaminacyjnych
-
30 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
-
20 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
- Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty.

- wymagana zgoda rodzica
- uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności do 125cm3 oraz pojazdami dla kategorii AM  


KATEGORIA A2
Cena kursu: 1450 zł
WYMAGANY WIEK : 18 LAT ( SZKOLENIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ 3 MSC PRZED PRZED OSIĄGNIĘCIEM MINIMALNEGO WIEKU )  

W cenie kursu każdy kursant otrzymuje 
- dostęp do najnowszej bazy pytań egzaminacyjnych

-
30 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
20 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
- Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty.

- uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy do 35 KW, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 KW, pojazdami dla kategorii AM
Jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. A1 to kurs : 0 godz zajęć teoretycznych oraz 10 godz zajęć praktycznych .
 


KATEGORIA A
Cena kursu: 1450 zł
WYMAGANY WIEK :
18 lat - dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
20 lat - jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A2 co najmniej 2 lata
24 lata - jeżeli osoba nie posiada kat.
A2
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O UZYSKANIE UPRAWNIEŃ MOŻE ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED OSIĄGNIĘCIEM MINIMALNEGO WIEKU.
W cenie kursu każdy kursant otrzymuje 
- dostęp do najnowszej bazy pytań egzaminacyjnych
- 30 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
- 20 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa).
- Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty.
- uprawnia do kierowania wszystkimi motocyklami

Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA ZWOLNIONE SĄ OSOBY, KTÓRE SAMODZIELNIE PRZYGOTOWAŁY SIĘ DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO I ZALICZYŁY GO W WORD.


KATEGORIA B
Cena kursu: 1500zł
WYMAGANY WIEK: 18 LAT (SZKOLENIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ 3 MSC PRZED PRZED OSIĄGNIĘCIEM MINIMALNEGO WIEKU )
BADANIA LEKARSKIE NA MIEJSCU !

W cenie kursu każdy kursant otrzymuje 
- dostęp do najnowszej bazy pytań egzaminacyjnych
-
30 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa). Wykłady realizowane są w godzinach popołudniowych w naszym Ośrodku.
-
30 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa). Jazdy odbywają się na samochodach egzaminacyjnych - HYUNDAI i20 . Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty i niedziele od 6:00 do 20:00.
-
Jazdy prowadzone są w trybie indywidualnym. Oznacza to, że w samochodzie przebywa tylko instruktor i jeden kursant.
Wykłady i jazdy pod jednym adresem !!! Nie marnujemy czasu kursantów na dojazdy w kilka różnych miejsc. Jazdy rozpoczynają się spod siedziby naszego Ośrodka. ( parking przed budynkiem Dworca PKP ) Dysponujemy placem manewrowym zgodnym z wymogami egzaminacyjnymi, jest on utwardzony, oznakowany, oświetlony, wyłączony z ruchu innych pojazdów. 
Możliwość wyboru instruktora prowadzącego zajęcia praktyczne. Jeśli są Państwo zdecydowani jeździć z konkretnym instruktorem z naszego Ośrodka, wystarczy, że przekażecie taką informację do biura przy rozpoczęciu szkolenia praktycznego, a przydzielimy Państwu instruktora według Państwa wyboru.
Dla Państwa dyspozycji udostępniamy również stanowisko komputerowe z możliwością indywidualnej nauki obsługi systemu egzaminowania, nauki przepisów drogowych oraz próbnym egzaminem teoretycznym. Stanowisko dostępne jest w godzinach otwarcia naszego biura.
Kurs obejmuje również bezpłatny egzamin wewnętrzny mierzący Państwa zdobyte umiejętności teoretyczne i praktyczne.
Możliwość rozłożenia opłaty na raty.
JAZDA DOSZKALAJĄCA :
kat. B: cena
: 60 zł /1 h (60 minut)
Przy zakupie min. 10 godz - 50 zł/h (płatność za 10 godz )

KATEGORIA B+E
Cena kursu: 1100 zł

15 godzin zajęć praktycznych
Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Kto najczęściej stara się o uprawnienia kategorii prawa jazdy B+E?
osoby przewożące konie
osoby sprowadzające auta zza granicy
osoby przewożące jachty, łodzie, motorówki
osoby podróżujące z campingiem
osoby poruszające się ciągnikiem rolniczym

Powyższe, oczywiście, z zachowaniem dopuszczalnych mas określonych przy kategorii B+E prawa jazdy.
JAZDA DOSZKALAJĄCA :
kat.BE: - 70 zł /1 h (60 minut)

KATEGORIA C
Cena kursu: 2000 zł

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t. z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
W cenie kursu każdy kursant otrzymuje 
-  dostęp do najnowszej bazy pytań egzaminacyjnych
- 20 godzin zajęć teoretycznych (każda godzina trwa 45 minut, zgodnie z wymogami Ministerstwa). Wykłady realizowane są w godzinach popołudniowych w naszym Ośrodku.
- 30 godzin zajęć praktycznych (każda godzina trwa 60 minut zgodnie z wymogami Ministerstwa). Jazdy realizowane są zarówno w dni powszednie oraz w soboty i niedziele od 8:00 do 20:00.
- Dla Państwa dyspozycji udostępniamy również stanowisko komputerowe z możliwością indywidualnej nauki obsługi systemu egzaminowania, nauki przepisów drogowych oraz próbnym egzaminem teoretycznym. Stanowisko dostępne jest w godzinach otwarcia naszego biura.
- Kurs obejmuje również egzamin wewnętrzny mierzący państwa zdobyte umiejętności teoretyczne i praktyczne.
- Możliwość rozłożenia opłaty na raty.
JAZDA DOSZKALAJĄCA :
kat C, C+E: 80 zł/1h (60 minut)

KATEGORIA C+E
Cena kursu: 2000 zł

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:
pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B, ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
Kurs obejmuje 25 godzin zajęć praktycznych
Możliwość rozłożenia opłaty na raty.

PROWADZIMY RÓWNIEŻ:
- Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy
- kurs jest przeznaczony dla kierowców, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w terminie: kat C1 lub C : 1 stycznia 1981 do 10 września 2009, kat. D1 i D: 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2008 CENA: 450 zł
- Kwalifikację wstępną (wstępną, wstępną przyspieszoną i uzupełniającą )
 - to kurs, który musi ukończyć każdy, kto chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym ale  dopiero niedawno zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami. Chodzi o sytuację, gdy dany kandydat na  
kierowcę zawodowego zdobył:
* kategorię D (autobusy) po 10.09.2008r.
* kategorię C (samochody ciężarowe) po 10.09.2009r.
A zatem wszyscy, którzy nie uzyskali prawa jazdy kat. D do 10.09.2008 (włącznie) lub kat. C do 10.09.2009 (włącznie) muszą przejść kwalifikację wstępną (280 godzin - 260h teorii i 20h praktyki)lub wstępna przyspieszoną (140 godzin - 130h teorii i 10 h praktyki). Pozostali, którzy prawa jazdy tych kategorii zdobyli przed tymi datami, muszą przejść w odpowiednim terminie szkolenie okresowe (35 godzin).

Kiedy kwalifikacja wstępna i wstępna przyspieszona?
- Kwalifikacja wstępna - cena: 5000 zł (280 godzin)
- Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 2500 zł (140 godzin)
Badania psychotechniczne oraz lekarskie należy uzyskać przed rozpoczęciem kursów!

Kwalifikacja wstępna przyspieszona: kat. C/C1/C+E/C1+E
- Ukończone 21 lat, lub zostaną wkrótce ukończone
- Uprawnienia kat. C lub C1 uzyskane po dniu 10.09.2009r.
- Jeżeli 21 lat nie zostało ukończone można ukończyć kwalifikacje wstępną przyspieszoną, ale wówczas do ukończenia 21 roku życia będzie można prowadzić jedynie pojazdy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C1 lub C1+E (jeżeli jest się w posiadaniu kat. C/C+E). Uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia pojazdów o DMC do 7,5 tony - przy kat. C lub zespołu o DMC do 12 ton - przy kat. C+E.
- Jeżeli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień, należy skończyć pełną kwalifikację wstępną - 280 godzin. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D/D1/D+E/D1+E
- Uprawnienia kat. D lub D1 uzyskane po dniu 10.09.2008 r.
- Ukończone 23 lata, lub zostaną wkrótce ukończone.
- Jeżeli 23 lata nie zostały ukończone można skończyć kwalifikacje wstępną przyspieszoną, ale wówczas do ukończenia 23 roku życia będzie można jedynie wykonywać przewozy na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km (komunikacja miejska), i będą to autobusy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. D1( jeśli masz kat. D) lub D1+E(jeśli masz D+E). Uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą lub zespołu pojazdu złożonego z autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób z przyczepą o DMC do 12 ton (przy D+E). Jeśli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień musisz skończyć pełną kwalifikację wstępną.


PŁATNOŚCI

Państwu nieoprocentowany system wpłat ratalnych. Raty rozkładamy na czas trwania Państwa szkolenia. Wpłat można dokonywać w dowolnych kwotach i dowolnych terminach, najwygodniejszych dla Państwa. Przyjmujemy płatności gotówką bądź przelewem na konto Ośrodek Szkolenia Kierowców "VIPER" Piotr Świostek Bank BPS nr: 47 1020 4317 0000 5702 0160 3760 w tytule przelewu : Imię Nazwisko oraz kategoria szkolenia.


Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B 09.03.2021 1 500 PLN