Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestrzennej sali wyposażonej w najnowsze pomoce dydaktyczne. Dzięki multimedialnemu wyposażeniu, wykłady są prowadzone w sposób ciekawy, przystępny i skuteczny.
Ilość miejsc w sali: 22

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:
  -  Folie i diapozytywy, tablice z markerami
  -  Projektor 
  -  Program nauki  prezentujący zasady bezpiecznego poruszania się pojazdami, zasady obsługi pojazdu i kierowania nim, zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy . Nasz program przedstawia również symulacje  realnych sytuacji na drodze, które mogą spotkać kierowcę oraz odpowiednie zachowania wobec każdej z nich.

 Każdy kursant otrzymuje na własność i za darmo materiały szkoleniowe pomocne w czasie przyswajania wiedzy teoretycznej z zakresu kierowania pojazdami. Nasza sala posiada nie więcej niż 22 miejsc , tak aby grupa kursowa nie była zbyt duża, tłoczna, co obniżałoby jakość wykładów. Wykłady odbywają się na zasadach konwersatorium, przez co każdy kursant ma możliwość zadawania pytań i aktywnej nauki. System ten sprawdza się bardziej niż suche wykładanie przepisów, co potwierdza wysoka zdawalność egzaminów przez uczestników naszych kursów.

Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.


Nasze sale wykładowe

Nazwa Opis Adres OSK
Sala wykładowa Nasza sala posiada nie więcej niż 22 miejsc , tak aby grupa kursowa nie była zbyt duża, tłoczna, co obniżałoby jakość wykładów. Wykłady odbywają się na zasadach konwersatorium, przez co każdy kursant ma możliwość zadawania pytań i aktywnej nauki. System ten sprawdza się bardziej niż suche wykładanie przepisów, co potwierdza wysoka zdawalność egzaminów przez uczestników naszych kursów.
Ośrodek Szkolenia Kierowców VIPER Piotr Świostek